Stichting Ruimte voor Verschil -logo

Ruimte voor Verschil zet zich in voor een samenleving waarin we echt ‘samen leven’, door bijvoorbeeld het organiseren van ontmoetingen tussen verschillende leefwerelden.